Typen och Platserna

Typen och Platserna är en undersökning av typsnitten i ekonomiskt skilda områden längs tunnelbanans röda linje, mellan Norsborg och Ropsten. Den går mellan några av de områden som har den högsta medelinkomsten i Stockholm och några av de med störst ekonomisk utsatthet.

Undersökningen är baserad på typsnitten på skyltar i närheten av tunnelbanestationerna. Totalt identifierades 1 128 typsnitt som placerats i 37 olika kategorier. Utifrån resultatet på undersökningen har sedan det variabla typsnittet Typen ritats, för att återspegla de visuella skillnaderna mellan platserna.


Platsen och typerna
är ett examensarbete av Reidar Pritzel, Beckmans Designhögskola 2020.

Undersökningen – Indelning av områdena

Områdena runt stationerna är indelade i grupperna A och B beroende på vilken medelinkomst som finns i området.

Till Grupp A hör de stationerna som har en årlig medelinkomst som ligger på mellan 320 000 kr och 690 000 kr, till Grupp B hör de områden som har en medelinkomsten som ligger mellan 123 000 kr och 319 999 kr per år.

Grupp A


Ropsten
Karlaplan
Östermalmstorg
T-Centralen
Gamla Stan
Slussen
Zinkensdamm
Hornstull
Liljeholmen
Axelsberg
Örnsberg
Mälarhöjden

Grupp B


Aspudden
Bredäng
Sätra
Skärholmen
Vårberg
Vårbygård
Masmo
Fittja
Alby
Hallunda
Norsborg

Undersökningen – Resultatet

De 37 typsnittskategorierna delades in i fyra huvudkategorier, sans seriffer, seriffer, script och övriga. Undersökningen visade på att fördelningen på dessa huvudkategorier såg liknande ut i båda grupperna. Det som däremot märkte ut Grupp A gentemot Grupp B var andelen geometriska sans seriffer, som i gruppen stod för 11 % av alla typsnitten medan de i B bara stod för 3,6 %.

En annan tydlig skillnad mellan grupperna var valet av vikt på typsnitten. I Grupp A var ungefär 7 av 10 typsnitt av vikten regular och lite mindre än 3 av 10 medium/bold. I Grupp B var det däremot lite vanligare med typsnitt av vikterna medium/bold än av regular. Även om det var aningen vanligare med typsnitt i bold än regular i Grupp B var det bara seriffen som var vanligare i bold än regular.

Grupp A


Sans Serif 58 %
Serif 30 %
Script 10 %
Övriga 2 %


Typsnittsvikt


Regular 69 %
Medium / Bold 27 %
Light 4 %

Grupp B


Sans Serif 60%
Serif 24%
Script 11%
Övriga 5%


Typsnittsvikt


Regular 47 %
Medium / Bold 48 %
Light 5 %

Typsnittet

Typsnittet Typen är baserat på resultatet av undersökningen. Inspiration har bland annat hämtats från skylten på en pizzera, en butik för mobilreparationer, en klädbutik, en hårsalong, en körskola och en hundfysioterapeut.

Ladda ned stilprov


Fakta om inkomster är hämtade från Statistiska Centralbyrån och rapporten Skillnadernas Stockholm av E. Bremberg och H. Slättman samt P. Alarcón, 2015.